Algemene voorwaarden & privacy statement

Laatst geupdated: april 2021

Privacy policy voor Verkeersschool Atlas, eigenaar van Atlastheorie.nl, gevestigd aan Antony Moddermanstraat 25, 1063LM te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58698388.

Waarborgen Privacy Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Atlastheorie.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres vanwaar de aanmelding plaatsvindt
 • Foto en videomateriaal cursisten

1. 16 jaar of jonger

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.


2. Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aanmeldingen voor een cursus verwerken met als doel het volgen van een cursus en het afleggen van het theorie-examen bij het CBR;
 • Correspondentie met u als klant te voeren;
 • Afspraken maken m.b.t. de cursus;
 • Klant voorzien van informatie;
 • Telefonisch contact met de klant;
 • Volgen van betalingen;
 • Kunnen voldoen aan de opgelegde verplichtingen van het CBR, waaronder het kunnen reserveren van examens;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Partners kunnen voorzien van informatie over de klant teneinde de klant te kunnen inplannen voor een cursus en overige verplichtingen die daarmee samenhangen.
 • De foto’s worden op social media en website geplaatst teneinde de klant een gezicht te geven.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


3. Toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt.

Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij geen cursus plannen en geen auto theorie examen reserveren bij het CBR. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.


4. Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.


5. Gebruik van cookies

Atlastheorie.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Nu Theorie gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Het IP-adres wordt geanonimiseerd gedeeld met Google.

Google AdWords, Google Double Click, delen via Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Google+.


6. De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken

Vragen Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Verkeersschool Atlas en specifiek Atlastheorie.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is Info@atlastheorie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 5 Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens


7. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@atlastheorie.nl.

We zijn hier om te helpen

Neem contact met ons op